Edukacja domowa – korzyści ze współpracy z EDU&MATH Edukacja Matematyczna

W Polsce dzieci od 6-go do 18-go roku życia objęte są obowiązkiem uczenia. Edukacja jednak nie musi odbywać się w murach szkolnych. W ciągu ostatnich lat nastąpiło wiele zmian w Prawie Oświatowym, które spowodowały szerszy dostęp do edukacji domowej.

Nasza szkoła jest przyjazna takim rozwiązaniom. Dzieci uczące się w trybie edukacji domowej pod naszą opieką mają zapewniony dostęp do podręczników, wymagań egzaminacyjnych oraz kadry pedagogicznej. Mogą również korzystać z wielu dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Rodzina, która uczy swoje dziecko w domu, ma przez cały okres profesjonalną opiekę naszych nauczycieli, a uczeń własnego Tutora, który czuwa nad postępami w nauce.

Edukacja domowa w naszej szkole ma wiele atutów. Rodzice otrzymują pełne wsparcie w organizacji nauczania, a dziecko dostaje wiele możliwości poszerzania swojej wiedzy. Może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, czy organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach okolicznościowych. To daje naszym podopiecznym uczącym się we własnych domach poczucie zintegrowania z rówieśnikami, a także pozwala na identyfikację ze szkołą.

Nie zostawiamy naszych uczniów samym sobie, jesteśmy przyjazną szkołą dla każdego dziecka, niezależnie od formy edukacji. W razie problemów z nauką zawsze można zasięgnąć rady i skorzystać z konsultacji. Dajemy indywidualne wsparcie dziecku i rodzicom poprzez cykliczne spotkania.

EDU & MATH

Odkrywaj świat i ucz się w domu! My Ci w tym pomożemy.

Czytaj o nas

Jak rozpocząć edukację domową? Przyjazna szkoła podstawowa Kraków

Rodzice, decydując się na kształcenie dziecka w domu, muszą mieć świadomość, że proces ten kończy się w każdym roku szkolnym egzaminami klasyfikacyjnymi. To oznacza, że należy dobrze przygotować środowisko domowe, tak by dziecko uczyło się efektywnie.

Rodzice, którzy podejmą z nami wspólne działania edukacyjne, otrzymują od nas pełne wsparcie już od początku. Pomagamy stworzyć odpowiednie warunki, jak również pozostajemy w stałym kontakcie z opiekunami dziecka tak, by konsekwentnie realizować cele edukacyjne.

Do każdego naszego ucznia podchodzimy indywidualnie tak, aby w pełni wykorzystać jego potencjał i określić możliwe trudności, w celu ich wyeliminowania w ciągu roku szkolnego.

Aby zapoczątkować edukację domową dla swojego dziecka, należy wykonać kilka działań formalnych takich, jak:

– złożenie wniosku do Dyrektora Szkoły o podjęcie przez dziecko edukacji domowej;
– oświadczenie o zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji zadań edukacyjnych;
– zobowiązanie do przygotowania dziecka do egzaminów rocznych;
– oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Po spełnieniu wszystkich warunków Dyrektor wydaje zgodę na edukację domową, a następnie wspólnie ustalamy kamienie milowe i daty egzaminów, które odbywają się kilka razy w ciągu roku szkolnego. Każdy uczeń ma przydzielonego Tutora, który pomaga, motywuje i stanowi łącznik pomiędzy nim a szkołą.

Kreatywne i bezpieczne środowisko edukacyjno-wychowawcze.

Kreatywne i bezpieczne środowisko edukacyjno-wychowawcze.

Nasza szkoła ma na celu stworzenie kreatywnego i bezpiecznego środowiska edukacyjno-wychowawczego dla optymalnego rozwoju dzieci, przy równoczesnym wprowadzeniu ich w świat matematyki.