Szkoła Edukacji Matematycznej, czy tylko dla zdolnych dzieci?

Nasza szkoła to bezpieczne miejsce, w którym dzieci poprzez zabawę i naukę poznają podstawy matematycznego rozumienia świata. W niewielkich grupach realizacja wszystkich założeń edukacyjnych jest łatwa i przyjazna. Zachęcamy uczniów do aktywności w grupie i nieskrępowanego wyrażania własnej osobowości, a jednocześnie pozwalamy im rozwijać wrażliwość społeczną.

Jako placówka edukacyjna realizujemy program nauczania w takim samym zakresie, co szkolnictwo publiczne, oferując dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Opieramy cały system nauczania w naszej szkole o rozwijanie i stymulowanie myślenia matematycznego.

Tworzymy komfortowe środowisko wychowawczo-edukacyjne, które pozwala na stabilny rozwój małego człowieka. To cel, który nam przyświeca i dążymy do niego za pomocą takich metod pracy, które inspirują i zachęcają naszych podopiecznych do lepszego rozumienia świata.

Matematyka jest doskonałym narzędziem, które wykorzystujemy w naszej pracy z dziećmi. Z jej pomocą pomagamy im zrozumieć inne dziedziny naukowe. Wśród naszych celów jest również kształcenie umiejętności posługiwania się matematyką w dorosłym życiu, co z pewnością ułatwia rozwiązywanie trudnych życiowych problemów.

EDU & MATH

Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał Wszechświat” Galileusz.

Czytaj o nas

Indywidualna ścieżka nauczania.

Wszystkie dzieci są uzdolnione, z takiego założenia wychodzimy. Do niektórych pociech przekaz matematyczny trafia szybko, a niektóre dzieci wymagają większego nakładu naszej pracy. Niezmiennie, uważamy, że każde dziecko, nawet z deficytem rozwojowym jest w stanie zrozumieć matematyczny świat.

Poprzez integrację w małych 8-osobowych grupach uczymy dzieci wzajemnej pomocy i kooperacji.

Równocześnie umożliwiamy indywidualny tok nauczania. Wspieramy każdego ucznia dając mu możliwość podążania własną ścieżką rozwoju. W przyjaznej atmosferze oraz klimacie wzajemnego zaufania dzieci pokazują nam szybko swoje możliwości, które następnie pomagamy im rozwijać i doskonalić. Stawiamy na pełną kooperację, a eliminujemy warunki sprzyjające rywalizacji.

Kreatywne i bezpieczne środowisko edukacyjno-wychowawcze.

Kreatywne i bezpieczne środowisko edukacyjno-wychowawcze.

Nasza szkoła ma na celu stworzenie kreatywnego i bezpiecznego środowiska edukacyjno-wychowawczego dla optymalnego rozwoju dzieci, przy równoczesnym wprowadzeniu ich w świat matematyki.