Zasady wnoszenia opłat

Nasza szkoła jest placówką niepubliczną prowadzoną przez fundację i nauka w niej jest odpłatna.
W sytuacjach losowych lub w przypadku gdy uczeń posiada orzeczenie z poradni możemy indywidualnie ustalić wysokość czesnego.

Dzięki odpłatności nasze klasy mogą być 8 osobowe.

Czesne

Miesięczna opłata za szkołę wynosi 800 zł i jest wnoszona przez 12 miesięcy.

Wpisowe

Przy przyjęciu ucznia do 1 klasy rodzice uiszczają wpisowe w wysokości 1.400 zł. W przypadku przyjęcia do klas programowo wyższych wpisowe jest proporcjonalnie zmniejszane.

Kaucja

Razem z wpisowym rodzice ucznia w 1 klasie wnoszą opłatę dodatkową, która wynosi 1.600 zł – jest ona zaliczana na poczet czesnego za pierwsze 2 miesiące nauki w szkole.

W przypadku rezygnacji z nauki w szkole po podpisaniu umowy, a przed 1 września danego roku kaucja i wpisowe nie są zwracane.