Kwestionariusz dla kandydatów na uczniów.

Pobierz kwestionariusz

Terminy rekrutacji

Rekrutację prowadzimy wśród dzieci sześcio- i siedmioletnich posiadających pozytywną opinię o osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

Zapisy na kolejny rok szkolny do klasy pierwszej odbywają się od listopada do wyczerpania miejsc.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej szkoły w dni otwarte, które są organizowane w listopadzie i w lutym. Wówczas Rodzice mogą sprawdzić, jak funkcjonuje nasza szkoła oraz przekonać się, że dbamy o zachowanie równowagi między zdobywaniem wiedzy szkolnej, a rozwojem społecznym i emocjonalnym naszych podopiecznych.

EDU & MATH

Jesteśmy szkołą odpłatną prowadzoną przez fundację.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość obniżenia czesnego lub uzyskania dofinansowania na edukację Twojego dziecka. Skontaktuj się z Dyrekcją szkoły.

Czytaj o nas

Etapy rekrutacji

Ze względu na to, że mamy niewiele miejsc w naszej szkole i nie możemy przyjąć wszystkich chętnych, konieczne jest przeprowadzenie rozmowy wstępnej z Rodzicami lub Opiekunami prawnymi dziecka.

W przypadku braku wolnych miejsc, dziecko zostanie wpisane na listę rezerwową i wzięte pod uwagę w pierwszej kolejności, gdyby zwolniło się miejsce.

Etapy rekrutacji :

– wypełnienie i złożenie Kwestionariusza dla kandydata na ucznia;
– rozmowa wstępna Rodziców i dziecka z Dyrekcją szkoły;
zawarcie umowy cywilno-prawnej pomiędzy Rodzicami a Dyrekcją Szkoły o podjęcie przez dziecko nauki w danym roku szkolnym i wpłacenie wpisowego.

Kreatywne i bezpieczne środowisko edukacyjno-wychowawcze.

Kreatywne i bezpieczne środowisko edukacyjno-wychowawcze.

Nasza szkoła ma na celu stworzenie kreatywnego i bezpiecznego środowiska edukacyjno-wychowawczego dla optymalnego rozwoju dzieci, przy równoczesnym wprowadzeniu ich w świat matematyki.